Minden gyermek gyermek

JÁTSZANI JÓ!

A játékra szükség van!

A játéktevékenységében lehetősége van arra, hogy a gyermek önmaga kielégítse fellépő szükségleteit, és ezáltal, saját fejlődésének elősegítőjévé válhasson.

Mozgás – aktivitás szükséglet  kielégítése a gyermek játékában azt jelenti, hogy szabadon cselekszik, saját tempója szerint tevékenykedik, olyan mozdulatokat végez, amelyek számára igényként jelentkezik, és örömérzés kíséri.

A szükséglet kielégítése fejleszti: a nagymozgásokat, a manipulációt, finommozgásokat, a térérzékelést, a mozgás biztonságát, a mozgásharmóniát, a testi képességeket, kielégíti a testi szükségleteket.

Szociális szükségletek kielégülése a játékban a „valahová tartozás” iránti igényből táplálkozik. A játék folyamán a gyermek társigénye kielégül, társas kapcsolatai alakulnak, gazdagodnak, amelyekhez pozitív, szociális érzelmek társulnak (mosolygás, együttérzés, aggódás, elfogadás, elhúzódás, hátat fordítás).

Az önbecsülés szükséglete is kielégül a játéktevékenység során, hiszen a játéktevékenységben a hasznosság, a fontosság, a szükségesség érzése keltődik fel a gyermekben, és kielégülése során megéli a kompetenciát. Amennyiben ez az igény kielégítetlen marad, a kisebbrendűségi érzést, az elesettséget éli át a gyermek, amely súlyos érzelmi zavarokat vagy kompenzációt idézhet elő.

Az önmegvalósítás szükséglete is megjelenik a játékban, amely azt az igényt jelenti, hogy a gyermek azt végezze, azzal foglalkozzon, azzá váljon, amire hajlamai alkalmassá teszik, amire képes, amit tud, ami iránt vonzódik. Gyakran együtt jár az alkotásvággyal, a valaminek a létrehozásával, valamint az előidézés, működtetés igényével, a szerepek megformálásával.

Az önmegvalósítás szükségletének kielégülését örömérzés kíséri, magasabb rendű érzelmek társulnak hozzá, mint az intellektuális, az esztétikai, az erkölcsi érzelmek. Például, amikor a gyermek az általa gyűjtött termésekből állatfigurát készít, alkot, miközben felidézi a megformálandó állatot, lényeges tulajdonságait megjeleníti, ehhez válogatja az egyes terméseket, kíváncsian vizsgálja annak tulajdonságait, felidézi a növényt, amelyről származik, emlékezik hasznosságára, védelmére, gyönyörködik alkotásában, elismerik társai, azt a helyet díszíti vele, amit szeretne, úgy helyezi el, ahogy neki tetszik. Arra kell törekedni, hogy a gyermek minden játéktevékenységben átélje az önmegvalósítással járó örömérzést, ezért biztosítani kell ennek lehetőségét. Az önmegvalósítás lehetősége biztosítható:

a játék feltételeinek biztosításával;

a játéktevékenységek kínálatával;

a gazdag élmények biztosításával,

a szemlélődés, az elmélyedés, a próbálkozás lehetőségével;

a kíváncsiság, a tudásvágy felkeltésével, az érdeklődés kielégítésével;

az alkotótevékenyég lehetőségének biztosításával;

a kompetencia átélésének örömével;

az alkotó, nyugodt, ösztönző, elismerő, elfogadó légkör biztosításával.

A közös játék hatalmas örömforrás!

A változatosság és a játékok formáinak és tartalmának fokozatos gazdagítása elősegíti a szociális, fizikai és kognitív fejlődést egyaránt.

Az együttjátszás során a gyerekek megtanulják kifejezni gondolataikat, meghallgatni társaikat és önálló véleményt alkotni a világ dolgairól. A játék közben kialakuló változatos helyzetek megtanítják a gyerekeket a megosztás és együttműködés előnyeire is, valamint ezáltal fejlődnek az olyan érzelmekre épülő képességek is, mint a barátság és figyelmesség, elfogadás.

Egyesületünk a fiatalok esélyegyenlőségéért projekt keretében halmozottan hátrányos helyzetű családban vagy gyermekvédelmi intézményben élő gyermekeknek és  kortársaiknak szervez közös programokat. Minden gyermeknek lehetőséget kell adni az  egészséges szociális fejlődéséhez.

2015. szeptember 5.

20 hátrányos helyzetű család/70 hátrányos helyzetű gyermek számára rendeztünk családi napot.

Minden gyermeknek legyen egy igazi felejthetetlen nyári élménye család körben még az iskola kezdése előtt. A családok a debreceni Nagyerdőn tölthettek egy napot, ahol szabadtéri programokon a gyermekek kitombolhatták magukat, fölös energiájukat. Volt trambulin, ugrálóvár, ügyességi játékok, lehetőség a szabadban a jó levegőn játszani.

Aki elfáradt a Kemény Henrik bábjátékon szórakozhatott, kézműves foglalkozáson vehetett részt.

A remek hangulatot a felejthetetlen pillanatok is őrzik